sashimi


knap_menu_off

knap_maki_off

knap_nigiri_gunkan_off

knap_sashimi_on

sideorders_off

 
sashimi
Billede:
sashimi_hamachi
Varenavn:

hamachi 6 stk.

Pris:

kr. 100,-

Order
Billede:
sashimi_selection
Varenavn:

selection 10 stk.

Pris:

kr. 165,-

Order
Billede:
sashimi_laks
Varenavn:

laks 6 stk.

Pris:

kr. 95,-

Order
Billede:
sashimi_tun
Varenavn:

tun 6 stk.

Pris:

kr. 100,-

Order
Billede:
sashimi_laks_tataki
Varenavn:

laks tataki 6 stk.

Pris:

kr. 105,-

Order
Billede:
sashimi_tun_tataki
Varenavn:

tun tataki 6 stk.

Pris:

kr. 110,-

Order